ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HAYIRSEVERLER ANITI | KÜLTÜREL | 2009
ERCIYES UNIVERSITY BENEFACTORS MONUMENT | CULTURAL | 2009

Tarihi yapılarımızda, özellikle de eğitim yapılarında türbeler bulunur. O türbeler medreseleri yaptıran  kişilere aittir. Onlar kendi rızaları ile “bani”si oldukları tesisin içinde yatmaktadırlar, adeta öğrenci seslerini duyarak iyilik defterlerinin asla kapanmayacağını bilerek beklemek istemişlerdir. Bu onlar için büyük bir sevinç, huzur ve gurur kaynağıdır.

   

    Bugün Erciyes üniversitesi hayırsever iş adamlarının da yardımıyla büyük bir kampus hüviyeti kazanmıştır. Yaptırılacak anıtın, hem üniversiteye yardımı dokunmuş olanların aidiyet hissiyatını karşılaması, hem de öğrenim görenlerin onları hayır duaları ile anmalarını sağlayacak hatırlatma işlevini yüklenmesi gerekmektedir.

 

    Önerimiz, hayırsever işadamlarının sayıca birden fazla olması ve hayır yapacakların gelecekte artacak olması sebebiyle, yardım yapıldıkça oluşumunu devam ettirecek çok isimli bir anıt projesidir.

 

   

    Anıtın inşa edileceği alanda yaya akışının çok olmaması, anıtın görsel olarak uzaktan da hissedilebilecek bir şekilde tasarlanması gerekliliğini ortaya koyuyor. Bunun yanında ziyaretçilere korunaklı ve de gölgelikli bir mekan sağlanması da, ziyaretçi sayısının artması ve anıtın, zamanla üniversite için sosyal öbek olması yolunda önemli bir durumdur.

 

 

   Anıt işadamlarının varlığını hissettirecek bir soyut “bani mezarı” ve mezarın üzerini örten bir kubbeden oluşur.

 

  Mezar konturları belirtilmiştir ancak, somut olarak ortaya çıkması yardımlar yapıldıkça olacaktır. Zira her yardım sonrası bir isim plakası mezara takılır. Bu durum gelecekte yardım yapmak isteyecekler için de istek oluşturacaktır. Her plaka törenle yerine yerleştirilir. Böylelikle anıt, inşa edildikten sonra da unutulmaz ve önem kazanır.

 

   Anıt kubbesi, tarihimizde kubbeleri süslemek için kullanılan sembollerin, bugünün teknolojisi aracılığıyla strüktür haline getirilmesi ile oluşturulmuştur. Geçmişten gelen güzel bir özellik olan “bağış” davranışının, yine geleneksel motiflerle desteklenmesi ve geçmişe vurgu yapılarak geleceğe bakılması tarafımızdan önemsenmiştir.

sdmim anıt tasarımı (1)
sdmim anıt tasarımı (2)
sdmim anıt tasarımı (5)
sdmim anıt tasarımı (3)
sdmim anıt tasarımı (4)
sdmim anıt tasarımı (6)
sdmim anıt tasarımı (1)
sdmim anıt tasarımı (7)
sdmim anıt tasarımı (8)
sdmim anıt tasarımı (9)