BOXES WAREHOUSE - LOJİSTİK DEPOSU | ENDÜSTRİYEL PROJE | 2010
BOXES WAREHOUSE| INDUSTRIAL PROJECT | 2010

Tüketimin ve tüketilen nesnelerinin çeşidinin hızla arttığı zamanımızda, mal taşımacılığı da adeta dünyanın damarları olmuşçasına dallanıp budaklanmış ve profesyonelleşmiştir.  Salt mal taşınması için spesifik şirketler kurulmuştur. Bu şirketler de “lojistik” tanımı altında birleşmiştir.

Lojistik kelimesinin Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre anlamı, destek, geri hizmet olarak verilmiştir.İnsanların mallarını emanet alıp farklı lokasyonlardan, değişik zamanlarda, getirip bekleten daha sonra farklı noktalara teslim ederek insanlara destek olan taşımacılık şirketlerinin merkezinde bulunan depoları da takımın önemli bir parçasını oluşturur. Bu depolar ekibe hız ve güven sağlamalıdır.

Boxes Warehouse lojistik deposunu tasarlarken yukarıda bahsettiğimiz olgular ışığında bir tasarım yaptık. Lojistik depoları için orta büyüklükte denilebilecek bir alanda öncelikli olarak “matematiksel” anlamda mal alımı, depolanması gibi problemleri minimalize ettik. Farklı katlarda da depolama imkanı sunulurken, katların ayrı birer tektonik olarak açığa çıkmasına izin verdik. Lojistik işinin hız ve devinimini de göz önünde tutarak dinamik bir cephe ile deponun ekibe dahil olmasını sağladık.

SDMIM Lojistik Deposu
Lojistik Mimari SDMIM
SDMIM Fabrika Tasarımı
SDMIM Endüstriyel Proje
SDMIM Proje
SDMIM Mimari
boxes SDMIM (4)_edited
boxes SDMIM (3)_edited
10-görünüş
SDMIM
08-a-a kesiti
07-ofis- KAT PLANI
06-2- KAT PLANI
05-1- KAT PLANI
04-BODRUM KAT PLANI
04-1. KAT PLANI
03-ZEMİN_KAT_PLANI
02-İŞLEV GELİŞİM-03
02-İŞLEV GELİŞİM-02
02-ARSA VERILERI
02-İŞLEV GELİŞİM-01
02-islev-gelisim-01
01-KAPAK